Achtergrond: Lucia N°03 en meditatie

In een reeks artikelen vertellen we meer over de filosofie achter Lucia N°03. In dit eerste deel gaan we in op de raakvlakken van het licht met meditatie. Is het effect van Lucia N°03 vergelijkbaar met meditatie? Hoe hebben Tibetaanse monniken het licht ervaren? Lees snel verder om meer te weten te komen.

Licht en meditatie in de oudheid

Het bereiken van meditatieve staten van bewustzijn met behulp van licht gaat eeuwen terug. In de Griekse oudheid bijvoorbeeld vonden mystieke ceremonies plaats in grotten. Allereerst werd in een donkere grot gemediteerd. Vervolgens brandde in een tweede grot een vuur, met daarvoor een ronddraaiend wiel. De flikkering die ontstond wekte een diepe trancestaat op. Ook op locaties als Stonehenge werd in vroeger tijden licht gebruikt om trancestaten te bereiken. Om de vlammen van fakkels te laten flikkeren door de trilling van geluid, werden drums gebruikt.

Uitvinder van Lucia N°03, Dr. phil. Engelbert Winkler, omschrijft de hypnagogische lichtervaring die wordt opgewekt met het lampsysteem, als een moderne vorm van tempelslaap. Griekse filosofen Parmenides (circa 515 v.Chr.) en Plotinus (205 - 270 n.Chr.) onderkenden het buitengewone effect van tempelslapen. Parmenides was vooral onder de indruk van de ongekende kleuren en vormen. Plotinus vergeleek de perceptie van uiterste schoonheid met goddelijk bewustzijn.

Lucia N°03 in Tibet

In april 2010 brachten dr. Dirk Proeckl en dr. Engelbert Winkler een bezoek aan Tibet. Het doel van deze trip was uit te vinden wat het effect van het licht is op mensen die uitzonderlijk veel ervaring hebben met spiritualiteit, droomyoga en meditatie. Tevens werd onderzoek gedaan naar de betekenis van de pijnappelklier in het Tibetaanse boeddhisme.

De groep werd begeleid door de bekende internationale onderzoeker em. Univ. Prof. Dr. Erlendur Haraldsson. In Lhasa, de stad die wordt gezien als het heiligste centrum van Tibet, werd een ontmoeting gearrangeerd met Buchung Changlochen. Buchung is een kleinzoon van de voormalig Tibetaanse minister van Buitenlandse Zaken, afstammeling van de familie van de 11e Dalai Lama, zijne hoogheid Khedrub Gyatsho. Behalve Buchung en Prof. Haraldsson maakte ook Mr. Lhada, een zeer ervaren beoefenaar van Tibetaanse droomyoga, deel uit van de onderzoeksgroep. De resultaten van het onderzoek waren bijzonder opmerkelijk.

Intense kleurperceptie

Alle drie de deelnemers waren zeer onder de indruk van Lucia N°03, met name van de intense kleurperceptie die werd waargenomen. Dit vergeleken zij met het zien van een mandala, maar dan met de ogen gesloten. Met name in het Tibetaanse boeddhisme spelen mandala's een belangrijke, meditatieve rol.

Na de sessie met Lucia N°03, rapporteerde Buchung Changlochen dat het licht hem in staat stelde zijn geest naar binnen te focussen en de buitenwereld af te sluiten. Daarnaast ervoer hij dat hij zijn lichaam verliet samen met de kleuren. Hetzelfde werd ervaren door Mr. Lhada die, onder invloed van Lucia N°03, binnen enkele minuten in een diepe trance raakte.

Behalve de ervaring zelf vonden de deelnemers het bijzonder opmerkelijk dat de staat waarvoor zij een lange weg hebben afgelegd om deze te bereiken en waarvoor doorgaans een langdurende meditatiesessie nodig is, met Lucia N°03 vrijwel direct kon worden bereikt.

De pijnappelklier

Na de succesvolle experimenten in Lhasa, richtte het onderzoeksteam zich op het onderzoeken van de rol die de pijnappelklier heeft in het Tibetaanse boeddhisme en in de veel oudere sjamaanse Bön-traditie. In het paleis van de Dalai Lama blijken zich verkalkte natuurhistorische exemplaren van pijnappelklieren te bevinden, waarschijnlijk afkomstig uit de hersenen van olifanten. Deze relikwieën kunnen worden beschouwd als een indicatie van het belang dat wordt toegekend aan de pijnappelklier als centraal kanaal voor spirituele ervaringen. In de Bön-traditie komt de ervaring van verlichting als non-duale bron van het bewustzijn van de ervaring, overeen met een veelzijdig gekleurd lichtspectrum.

Dr. Phil. Engelbert Winkler concludeerde naar aanleiding van het bezoek aan Tibet het volgende. "Zowel de indrukken van onze testpersonen als de Tibetaanse leer, ondersteunen de stelling dat het effect van Lucia N°03 direct kan worden vergeleken met spirituele ervaringen. De lichtreizen komen overeen met ervaringen van diepe meditatie".

Lucia N°03 en meditatie

De EEG-golven die worden waargenomen in de hersenen tijdens lichtreis-sessies worden normaal gesproken alleen waargenomen bij personen die 10 tot 30 jaar lang meditatie hebben beoefend, zoals yogi's en Zen-monniken. Dit maakt Lucia N°03 zeer effectief om op dit niveau te leren mediteren. Alfa-golven (alertheid op ontspannen wijze) gaan tijdens een lichtreis vaak snel over in Thèta-golven (diepe ontspanning, trance). Daarnaast zijn in de onderzoeken ook frequent Gamma-golven waargenomen, die in verband worden gebracht met piekervaringen tijdens meditaties.

Distributie van de hersenfrequenties in rust (links) en tijdens een lichtreis (rechts) - Bron

Lucia N°03 maakt het bewust ervaren van de hypnagogische staat, de staat tussen waak en slaap, toegankelijk. Door lichtreizen te maken, leert het brein nieuwe dingen die later ook zonder Lucia N°03 kunnen worden ervaren. Dit zijn drie voorbeelden van technieken waarmee je de wereld van Lucia zelf verder kunt onderzoeken:

  • Sungazing: staar met gesloten ogen in de zon en aanschouw de vormen en kleuren die ontstaan. Sungazing heeft overeenkomsten met het constante licht van Lucia N°03.
  • Watergazing: staar met geopende ogen in de rimpels van (stromend/kabbelend) water en kijk naar de flikkering van (zon)licht op het water. Watergazing heeft overeenkomsten met het stroboscopische effect van Lucia N°03.
  • Dreamgazing: kijk voordat je gaat slapen met gesloten ogen in de donkerte en aanschouw wat je ziet. Let niet op gedachten, maar op wat je brein je in de donkerte laat zien. De fase tussen waak en slaap is een zeer interessante fase waarin veel te verkennen is.

In komende artikelen lees je meer over de hypnagogische staat, de hypothese rondom de pijnappelklier en de diepere filosofie achter het licht.

© Lichtreis.nl – Above The Radar. Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd!