Achtergrond: Lucia N°03 en de pijnappelklier

In een reeks artikelen vertellen we meer over de filosofie achter Lucia N°03. In dit tweede deel gaan we in op de vragen “wat doet het het licht nou eigenlijk?” en "wat is de link met de pijnappelklier?". Lees snel verder voor de antwoorden...

Wetenschappelijk gezien wordt volop onderzoek gedaan naar hoe het licht exact werkt. De momenteel meest gesteunde hypothese, is dat het licht van Lucia N°03 invloed heeft op de pijnappelklier (ook wel de epifyse genoemd). Deze klier is al eeuwenlang onderwerp van veel speculatie.

1. Wat is de pijnappelklier?

 • De pijnappelklier is gesitueerd in het centrum van onze schedel en heeft de omvang van een rozijn. Deze klier ontvangt relatief meer bloed (energie) dan elke andere klier in het menselijk lichaam. Meer zelfs dan je hart en longen.
 • De activiteit van de pijnappelklier is niet uitsluitend afhankelijk van onze ogen. Modern onderzoek heeft aangetoond dat de klier net als de retina in onze ogen, staafjes en kegeltjes bevatten. Al eeuwenlang wordt de pijnappelklier door diverse culturen beschouwd als 'het derde oog', 'het geestesoog', maar ook als 'de poort naar het universum' en 'de zetel van de ziel' (René Descartes, 1596-1650).
 • In grenssituaties, zoals bijna doodervaringen (BDE) wordt veronderstelt dat de pijnappelklier dimethyltryptamine (DMT) afscheidt. In mei 2013 is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat DMT bij ratten daadwerkelijk door de pijnappelklier wordt afgescheiden.

Het oog van Horus versus de doorsnede van de pijnappelklier: wisten de Egyptenaren meer?

2. Wat is dimethyltryptamine (DMT)?

 • Hoewel bij mensen nog niet is aangetoond dat Dimethyltryptamine (DMT) door de pijnappelklier wordt geproduceerd, is de stof al wel in onze pijnappelklier aangetroffen. Naast bijna doodervaringen wordt de stof in relatie gebracht met (visuele) dromen en hallucinaties.
 • De stof DMT bevindt zich ook in een specifieke plant en liaan, die sjamanen uit duizenden planten die in het oerwoud groeien hebben gecombineerd om de hallucinatie-opwekkende substantie Ayahuasca mee te brouwen. De sjamanen gebruiken Ayahuasca al eeuwenlang om naar bewustzijnsniveaus te reizen waar alle healing begint.
 • DMT is in de jaren 90 als 'drug' wetenschappelijk getest. De ervaringen die worden beschreven door mensen die met DMT als drug hebben geëxperimenteerd, komen sterk overeen met mensen die een bijna doodervaring (BDE) hebben gehad.
 • DMT-ervaringen worden omschreven als spiritueel, goddelijk, openbarend en diep intrigerend. Veelal wordt een staat van bewustzijn bereikt waarbij de grens tussen de persoon en het universum vervaagt. Dit gevoel, deel zijn van de kosmos, wordt als bevrijdend ervaren.
 • Mensen die zowel DMT als drug als een BDE hebben beleefd, verklaren dat de ervaring exact hetzelfde is. Wil je meer weten over DMT, bekijk dan onderstaande documentaire.

3. Wat wordt het licht verondersteld te doen?

 • Het licht van Lucia N°03 wordt verondersteld de pijnappelklier te stimuleren. Door het ervaren van Lucia N°03 kan in een korte tijd een staat van diepe ontspanning en tegelijkertijd concentratie worden bewerkstelligd.
 • Aangenomen wordt, dat in de hersens een toenemend leereffect plaatsvindt met als gevolg dat in het 'oog' van de toeschouwer zich een nog niet eerder gezien scenario afspeelt.
 • De ervaring van het licht heeft sterke overeenkomsten met BDE en DMT-ervaringen. Het effect is mogelijk minder diep, maar geeft wel een duidelijke impressie van de ultieme schoonheid van het 'leven'.
 • Het ervaren van deze 'staat' en schoonheid kan het helende effect hebben dat ook bij BDE wordt gerapporteerd. Kenneth Ring heeft wetenschappelijk aangetoond dat mensen na een BDE in veel gevallen positieve persoonlijkheidsveranderingen ondergaan (in houding en gedrag). Beseffen dat de aard van realiteit anders is dan je denkt, ligt hier mogelijk aan ten grondslag.

Sluit je ogen en zie

De pijnappelklier speelt ogenschijnlijk een belangrijke rol in ons algemene welzijn en lijkt tevens toegang te bieden tot andere/hogere staten van bewustzijn. Al eeuwen wordt getracht de pijnappelklier op een positieve manier te stimuleren. De meest effectieve manier (zonder gebruik te maken van niet lichaamseigen stoffen) lijkt meditatie te zijn.

Lucia N°03 is mogelijk een nieuwe manier om de pijnappelklier en het afscheiden van DMT te stimuleren, met directe feedback (de lichtreis ervaring) maar ook langdurige effecten (ontspanning, alertheid, creativiteit) als gevolg. Je hoeft alleen je ogen te sluiten om het effect te aanschouwen en ervaren.

In de komende artikelen lees je meer over de hypnagogische staat en de diepere filosofie achter het licht.

© Lichtreis.nl – Above The Radar. Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd!